Regulamin promocji „Bonus 500zł do pierwszego wynajmu”.

 1. Organizatorem promocji jest BEEP Rent Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 27/316, zwana dalej BEEP.
 2. W akcji mogą brać udział osoby lub firmy, które dysponują pojazdami osobowymi dopuszczonymi do ruchu na terenie Polski wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2011r.
 3. Akcja obejmie auta dodane do aplikacji i dostarczone do Punktów BEEP w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców przed 31 lipca 2023 r.
 4. BEEP wypłaci Partnerowi bonus w wysokości 500zł pod warunkiem, że od dnia rozpoczęcia pierwszego wynajmu pojazd Partnera będzie udostępniony w aplikacji BEEP przez bez przerwy przez 60 kolejnych dni na tych samych warunkach, na jakich został zrealizowany pierwszy wynajem, tj. za taką samą stawkę za dobę oraz za każdy kilometr przebiegu. Warunkiem wypłacenia bonusu jest także nieodwoływanie zgody na wyjazd zagranicę, jeśli taka zgoda była wyrażona przed rozpoczęciem pierwszego wynajmu.
 5. Bonus zostanie wypłacony w ciągu pierwszych 10 dni miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 60 dni od dnia rozpoczęcia pierwszego najmu.
 6. Partner może otrzymać bonus maksymalnie dla trzech pojazdów.

Przykład:

Partner dodaje do BEEP Renault Clio 25 czerwca. Samochód zostaje po raz pierwszy wynajęty 27 czerwca. Do 10 września BEEP wypłaci bonus w wysokości 500zł, jeśli Partner będzie nieprzerwanie udostępniał pojazd do 27 sierpnia.

Regulamin promocji „0 zł za opłatę aktywacyjną dla flot”.

BEEP Rent Sp. z o.o. zajmuje się monetyzacją flot przez uruchomienie niewykorzystywanych pojazdów jako auta dostępne do wynajęcia. Za wdrożenie więcej niż 3 pojazdy BEEP pobiera opłatę w wysokości 999zł netto.

 1. Organizatorem promocji jest BEEP Rent Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 27/316, zwana dalej BEEP.
 2. Partner zarejestrowany na platformie BEEP.rent pod adresem https://beep.rent/fleets/ który zawarł umowę partnerską z BEEP do dnia 31 lipca 2023, jest zwolniony z konieczności uiszczenia opłaty w wysokości 999zł netto z tytułu aktywacji, tj. usług związanych z importem danych o pojazdach w liczbie większej niż 3 oraz szkolenia z obsługi i standardów BEEP.

Regulamin promocji „0 zł opłaty BEEP”

 1. Organizatorem promocji jest BEEP Rent Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 27/316, zwana dalej BEEP.
 2. Warunkiem koniecznym do skorzystania z promocji jest zawarcie umowy partnerskiej z BEEP poprzez wypełnienie formularza na stronie https://beep.rent/fleets/.
 3. W ciągu pierwszego miesiąca od zakończonej weryfikacji pierwszego pojazdu dodanego przez Partnera do aplikacji BEEP, jeśli Partner:
  1. samodzielnie pozyska klienta na rzecz BEEP
  2. wprowadzi poprawnie rezerwację na stronie https://beep.rent/rezerwuje-partner/ pojazdu będącego własnością Partnera
  3. samodzielnie przekaże pojazd klientowi
  wówczas BEEP wypłaci Partnerowi 100% kwoty wpłaconej przez klienta z tytułu zrealizowanej przez Partnera umowy, realizując jednocześnie wszystkie usługi świadczone w ramach umowy partnerskiej, m.in. posprzedażową obsługę klienta, fakturowanie, rozpatrywanie reklamacji.
 4. Jeśli Partner nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, BEEP wypłaci Partnerowi kwotę pomniejszoną o wartość podatku VAT.
 5. Promocja jest ważna do odwołania. Nie łączy się z promocją „Bonus 500zł do pierwszego wynajmu”.

Przykład:

Partner prowadzący wypożyczalnię samochodów, będący płatnikiem VAT, dodaje swoje pojazdy 25 czerwca 2023 do BEEP. Partner korzystając z systemu elektronicznego BEEP wprowadza rezerwację na wynajem klienta na okres 02.07.2023-25.08.2023 o wartości 4600zł brutto. BEEP w terminie zgodnym z umową, tj. do 10 września wypłaci Partnerowi kwotę w wysokości 4600zł brutto, nie potrącając żadnej prowizji za obsługę klienta, fakturowanie, infolinię, aplikację mobilną oraz korzystanie z systemu rezerwacji.

Nasze Punkty wynajmu BEEP