Wygraj 100 zł. Regulamin konkursu "Rozgrzewka" na Facebooku

 

Beep, beep, słyszycie to? Nadjeżdża wielkie szaleństwo cenowe – już 26 listopada rozpocznie się Black Friday. Także u nas. Zanim jednak zdradzimy Wam, co przygotowaliśmy na tę okazję, mamy dla Was coś na rozgrzewkę: prosty konkurs i 100 zł do wydania na dowolne auto w BEEP.rent.

Zadanie konkursowe

Wpisz w komentarzu do konkursowego postu na naszym Facebooku SKĄD (Twoje miasto) I DOKĄD (Twoja wymarzona miejscówka) chciałbyś pojechać wynajętym autem w BEEP i zgarnij kod rabatowy o wartości 100zł do wykorzystania w naszej wypożyczalni. Na przykład: „Warszawa - Gdańsk”. Do tego koniecznie polub nasz fanpage BEEP!

Komentarze można umieszczać do końca tygodnia, czyli do 21 listopada. Wybierzemy najciekawsze. Zwycięzcę poinformujemy o wygranej w odpowiedzi na jego komentarz (22 listopada w poniedziałek).

Czekamy na Was na Facebooku i jesteśmy ciekawi odpowiedzi!

Regulamin konkursu „Na zszargane nerwy”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki konkursu pod nazwą „Rozgrzewka przed Black Friday”

(„Konkurs”), w tym prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Organizatorem Konkursu jest BEEP Rent Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wolności 39B w Jeleniej Górze (58-500), NIP 899-285-92-95, KRS 0000775578 („Organizator”).

3. Przed dokonaniem zgłoszenia swego udziału w Konkursie uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie.

4. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez uczestnika zgody na udział

w Konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz akceptacja Regulaminu. Wzięcie udziału w

Konkursie oznacza akceptację Regulaminu przez Uczestnika.

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana w tym celu przez Organizatora.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Organizatora o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail:

basia.stanisz@beep.rent.

7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.11.2021 roku a kończy się w dniu 21.11.2021 roku.

8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook ani przez portal Facebook.

§ 2 Wymogi kryteriów Uczestnika

9. Uczestnikiem i zwycięzcą Konkursu (“Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która poza innymi

warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia następujące warunki:

a) zaakceptowała Regulamin,

b) wykonała zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem,

c) jest osobą pełnoletnią,

d) nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa podczas realizacji pracy konkursowej,

e) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook,

f) zgadza się na wynajem auta w miastach: Elbląg, Gdańsk, Jelenia Góra, Katowice, Kraków, Legionowo, Marki, Poznań, Ruda Śląska, Sopot, Warszawa, Wawrów, Wrocław, Wysogotowo, Łódź.

g) lubi fanpage @BEEPBEEPrent

10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 3 Zasady Konkursu

11. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wskazanie skąd (miasto) i dokąd (miejsce) chciałby pojechać autem wypożyczonym w BEEP oraz umieszczenie tych informacji w komentarzu pod postem konkursowym opublikowanym w dniu 15.11.2021 r. przez Organizatora na profilu BEEP (@BEEPBEEPrent) na portalu Facebook. Wybór miejsca należy wyłącznie do Uczestnika, przy czym nie może ono:
a) zawierać nazw własnych firm konkurencyjnych z firmą Organizatora,
b) zawierać słów wulgarnych, obraźliwych, wyrażających agresję lub niecenzuralnych, stanowiących agitację religijną lub polityczną, naruszających dobra osobiste lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12. Uczestnik może opublikować dowolna liczbę komentarzy, jednak nagroda w Konkursie może

zostać przyznana tylko jeden raz.

13. Harmonogram Konkursu jest następujący:

a) 15.11.2021 - ogłoszenie Konkursu, publikacja postu konkursowego na profilu Organizatora na Facebooku,

b) 21.11.2021 – termin końcowy publikacji komentarzy z zadaniem konkursowym,

c) 22.11.2021 - ogłoszenie wyników w komentarzu pod zwycięskim komentarzem - pod zwycięskim komentarzem zostanie dodany komentarz informujący o wygranej.

§ 4 Rozwiązanie Konkursu

14. Nagrodą w Konkursie jest kod rabatowy o wartości 100 zł brutto każdy na skorzystanie z usługi najmu samochodu u Organizatora (wynajem krótko- lub długoterminowy). Kod rabatowy jest ważny do 31 stycznia 2021r., co oznacza, że w tym terminie Zwycięzca obowiązany jest wykonać rezerwację samochodu z wykorzystaniem kodu rabatowego. Najem odbywa się na zasadach określonych w umowie najmu, a wartość vouchera zostanie uwzględniona w końcowej cenie pomniejszając jej wartość.

Rezerwacja samochodu z wykorzystaniem kodu rabatowego może nastąpić telefonicznie (tel. nr +48 799 399 791) lub za pośrednictwem strony internetowej www.beep.rent.

15. Zwycięzcę (jednego) wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa. Organizator może nie przyznać żadnej Nagrody.

16. Zwycięzcą zostanie Uczestnik, który w ocenie Komisji Konkursowej opublikuje najciekawszy komentarz komentarze.

17. Dokonując wyboru zwycięzcy Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę nieszablonowe podejście do tematu oraz kreatywność.

18. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w formie komentarza pod opublikowanym przez uczestnika komentarzem z prośbą o kontakt w wiadomości prywatnej do profilu @BEEPBEEPrent w portalu Facebook w celu przekazania danych do odbioru Nagrody.

19. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Jeśli łączna kwota wynajmu auta nie przekroczy wartości kodu rabatowego, pozostała kwota nie podlega zwrotowi w żadnej formie.

20. Uczestnik, w tym również po wyłonieniu go jako Zwycięzcy, zostanie wykluczony z Konkursu, w przypadku, gdy:

a) nie spełnia warunków określonych w Regulaminie

b) komentarz nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie

c) Komentarz został opublikowany po terminie wyznaczonym w Konkursie

e) nie skontaktuje się w sposób niezbędny do przekazania Nagrody w ciągu 14 dni od przekazania przez Organizatora prośby o kontakt zgodnie z pkt 18 Regulaminu.

W przypadku wykluczenia Zwycięzcy, Organizator może przyznać nagrodę innemu Uczestnikowi.

§ 5 Postanowienia końcowe

21. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, adres e-mail, dane konta Facebook w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz nawiązania kontaktu i udostępnienia informacji o jego wynikach. Organizator informuje, że podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jeśli jednak ich Uczestnik nie poda, nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie, odebrać nagrody. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.beep.rent w zakładkach Polityka Cookies i Regulamin.

22. W sprawie przetwarzania danych osobowych uczestnik może się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych BEEP Rent Sp. z. o. o. wysyłając maila na adres biuro@beep.rent lub listownie na adres siedziby Organizatora.

23. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora zawarty w §1 pkt 2 Regulaminu lub drogą e-mail na adres: basia.stanisz@beep.rent. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania.

24. Regulamin dostępny na stronie internetowej Organizatora w zakładce pod adresem https://beep.rent/special-offer/ .

25. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zasad Konkursu oraz treści Regulaminu, które nie będą naruszać praw nabytych uczestników Konkursu. Organizator może ponadto w każdym czasie zakończyć Konkurs bez wyłaniania Zwycięzcy.

26. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2021 roku.