Regulamin przetwarzania danych osobowych

Podczas wymiany korespondencji elektronicznej przekazujesz nam dane osobowe, których stajemy się administratorem. Danymi osobowymi nazywamy wszystkie informacje przekazane nam w przesłanych dokumentach (np. CV), ale również informacje zawarte w Twojej stopce w e-mail.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem”) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych będzie firma BEEP Rent Sp. z o.o. z siedzibą Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 lok. 316, nr KRS 0000775578, NIP 899-285-92-95, e-mail biuro@beep.rent, (dalej zwana „Administratorem”). Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji na adres podany powyżej bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@beep.rent.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora w celu:

  • rejestracji korespondencji,
  • udzielania odpowiedzi,
  • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby formularza kontaktowego, będzie stanowiła konieczność wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, jak również prawnie uzasadnione interesy Administratora.

PODMIOTY, KTÓRYM TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZANE

Dane osobowe przekazane przez Ciebie mogą być udostępniane osobom pracującym dla Administratora i pod jego kontrolą, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom dostarczającym usług księgowo-kadrowych, usług z zakresu zarządzania jakością, usług zarządczych oraz usług prawnych.

OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą w dyspozycji Administratora przez okres trwania procesu rekrutacji, lub jeśli została wyrażona zgoda na przyszłe rekrutacje do czasu odwołania zgody, a także po tym okresie przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.

TWOJE PRAWA

W dowolnym momencie posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy Rozporządzenia.

WYCOFANIE ZGODY

Aby wycofać wcześniej wyrażoną zgodę prosimy wysłać wiadomość na powyższy adres korespondencyjny Administratora, lub na adres email biuro@beep.rent, z krótką informacją którą zgodę i w jakim zakresie chcesz wycofać zgodę.